Ebrahim Sheshman

إبراهيم ششمان

احب القراءة وكتابة الاقتباسات

سوريا

تاريخ الإنضمام منذ 3 سنوات